JV Engineering Centre

Společnost JV Sport Racing Team s.r.o. realizuje nebo realizovala projekty za přispění dotace EU.

Název projektu: JV Engineering Centre

Reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_367/0025670

Hlavní cílem projektu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací stejně jako zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

PROJEKT MULTIFUNKČNÍ VOLANT

Společnost JV Sport Racing Team s.r.o. realizuje nebo realizovala projekty za přispění dotace EU.

Název projektu: Pokročilý koncept volantu pro sportovní vozy

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0 /0.0/19_265/0 021231 

Hlavním cílem projektu je růst výkonu a konkurenceschop­nosti společnosti JV Sport Racing Team s.r.o.

 

PROJEKT OPTIMALIZACE CHLAZENÍ VOZIDEL

Společnost JV Sport Racing Team s.r.o. realizuje nebo realizovala projekty za přispění dotace EU.

Název projektu: Optimalizace chlazení vozidel

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0 /0.0/19_264/0019852

Hlavním cílem projektu je optimalizovat chlazení vozidel a motorých částí. Vývoj se ubírá cestou intenzity výkonu, přeplňovaním motorů, což přináší stále nové nároky a otázky na chlazení komponent tak, aby nevznikala asymetrická opotřebení nebo i stavy s negativními důsledky na provoz vozidel.

 

more

Naši partneři

Mediální partneři