JV Engineering Centre

Projekt:   JV Engineering Centre
Reg.číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_367/0025670
Datum zahájení projektu: 1.9.2021
Datum ukončení projektu: 30.6.2023
Cíl projektu: Vytvoření pracoviště simulující praxi, aby se výzkum a prototypový vývoj opíral o poloprovozní podmínky vč. technologických operací.
Rozpočet projektu: 19.143.845,63 Kč
Maximální dotace:  9.571.922,81 Kč

Účelem projektu bylo otevření JV Engineering Centre pro vývojové měření  a testování v oboru Automotive a příbuzných průmyslových odvětvích, kdy vznikla nová nabídka komerčních služeb, které náš podnik od 1.7.2023 oficiálně poskytuje dalším uživatelům: podnikům, výzkumným organizacím, školám. Poskytování služeb je omezeno režimem čl.26 Nařízením Komise EU č. 651/2014 tak, aby účelem byl výzkum, vývoj, konstrukční a prototypové práce a testování vzorků. Služby nesmí být poskytování pro opakovanou nebo běžnou produkci uživatelů.

Přístup k vývojové a testovací infrastruktuře zahrnuje zejména následující služby:

 • měření a vyhodnocení jízdního stylu řidiče vozu s ohledem na dlouhodobé opotřebení pneumatik; 
 • návrh správné volby pneumatik pro co nejlepší životnost a inicializace stavu pneumatik při dlouhodobém vysokém zatížení; 
 • analýza teplot a stanovení ideálních tlaků pro prodloužení životnosti pneumatik s ohledem na ideální spotřebu paliva; 
 • měření účinnosti náporové ventilace pro zvýšení komfortu posádky vozu; 
 • návrh optimalizace průtoku pro dostatečnou cirkulaci vzduchu uvnitř vozu pro zvýšení komfortu, především řidiče během dlouhých tras; 
 • měření chodu jednotlivých podvozkových skupin a přenášení jejich vlivu na komfort ve vozidle; 
 • matematická simulace pro stanovení zlepšení jízdních vlastností vozidla v extrémní zátěži s ohledem na komfort posádky; 
 • měření množství zvířeného vzduchu pod karosérií vozidla; 
 • měření vlivu zbytkového tepla zachyceného karosérií a jednotlivými komponenty na rychlost ohřívání dílů ve vozidle; 
 • měření hmotnostních vlivů na efektivitu provozu, zejména reálnou spotřebu vozidla; 
 • ověření faktu zvýšeného opotřebení dílů při vyšší hmotnosti vozidla s bližším zaměřením na brzdovou soustavu vozidla jako bezpečnostního prvku; 
 • celkový vliv vnějších a vnitřních teplot při provozu vozidla; 
 • detailní měření jednotlivých komponent vozidla – kompletní brzdová soustava, hnací soustava, karosérie, provozní náplně, kvalita palivové směsi, únavové díly atd.; 
 • měření velikosti přítlačných ploch vozu na maximalizaci výkonu; 
 • návrh optimalizace velikosti přítlačných ploch pro zvýšení stability ve vysokých rychlostech; 
 • měření velikosti čelní plochy vozidla s ohledem na spotřebu vozidla při jízdě na dlouhé – vytrvalostní – vzdálenosti; 
 • návrh optimalizace čelní plochy pro snížení dlouhodobé spotřeby vozidla; 
 • měření aerodynamického koeficientu pro jednotlivá vozidla a porovnání s experimentálním modelem; 
 • CFD simulace znázorňující průtok vzduchu kolem vozidla; 
 • ověření dostatečnosti aktuálních datových toků ve vozidlech a jejich praktické využití v budoucím provozu vozidel; 
 • návrh instalace dalších vstupů pro lepší analýzu jízdy a jejich uzpůsobení pro instalaci „černé skříňky“ ve vozidle; 
 • analýza jednotlivých dat sekundárními prvky ověření jejich reálné přesnosti a případně stanovení odchylky pro budoucí tolerance; 
 • návrh hardwaru a softwaru určeného pro vyhodnocení dat školenými odborníky; 
 • analýza reálných dat a jejich porovnání s teoretickými matematickými modely včetně určení průměrné odchylky pro budoucí toleranci; 
 • vytvoření CFD simulace vybraného vozu a analýza této simulace se skutečnými provozními daty vozidla.

Ceník základních činností pro uvedené služby:

Poradenské služby:

 • Coworking + konzultace, odborný výklad, prezentace speciálních metod atp. (i pro skupiny); 10.000,- Kč/hod.

Technické a technologické služby:

 • Coworking + komplexní služby pro měření, seřizování a sestavování; 40.000,- Kč/den
 • Coworking + komplexní služby při jízdním testování a měření; 100.000,- Kč/den + náklady na cestu a pobyt v daném místě
 • Coworking + konzultace a měření na specializovanou problematiku; 55.000,- Kč/den