JV Engineering Centre

Společnost JV Sport Racing Team s.r.o. realizuje nebo realizovala projekty za přispění dotace EU.

Název projektu: JV Engineering Centre

Reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_367/0025670

Hlavní cílem projektu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací stejně jako zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.